آموزش لینوکس – قسمت ۵۷ – سرویس HAProxy – بخش اول

در این قسمت راجع به کلیات و مفاهیم توزیع بار (Load Balancing) صحبت شده است و همینطور یه سناریو ساده به همراه نحوه عملکرد سرویس HAProxy مطرح و بررسی شده است . می‌توانید به صورت مستقیم از این لینک دانلود کنید