آموزش لینوکس – قسمت ۵۹ – DNS – بخش اول

در این قسمت راجع به مفاهیم DNS صحبت کردم . اینکه چرا لازم هست و به چه دلیل به وجود آمده . در گذشته که وجود نداشته چه مشکلاتی در اینترنت وجود داشته و همچنین به صورت مفصل و کامل راجع به نحوه Resolve  کردن یک دامنه از زمانی که دامنه صدا زده میشود تا اطلاعت بیشتر دربارهآموزش لینوکس – قسمت ۵۹ – DNS – بخش اول[…]